Управителен съвет

Новини

Често задавани въпроси

 

 

 

Добре дошли в сайта на Фонд "Условия на труд"

 

 
   

ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с действащото законодателство на Република България по програма приета от Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално, отраслово, браншово и регионално значение.

Средствата във ФОНДА се набират от:

 • Целева ежегодна субсидия от държавния бюджет

 • Суми от фонд "Обществено осигуряване"

 • Доброволни вноски, дарения и завещания от български и чуждестранни граждани и от  юридически лица

 • Лихви по сметката на фонда

 • Приходи от прояви с благотворителна цел

 •  

   
     
   
  Дизайн © 2002-2003 IT Consult